Disclaimer

De disclaimer heeft betrekking op elke pagina van deze website. Op elke pagina wordt verwezen naar de disclaimer. Door een pagina te gebruiken stemt de gebruiker in met de disclaimer. Het ongeautoriseerd overnemen van informatie of fotografie is niet toegestaan.

De inhoud van de website is uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden inzicht te geven in onze eigen ervaringen met Border Terriërs, zonder de bedoeling om volledige of volledig juiste informatie te geven en te garanderen. De uitgever van deze website is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de informatie, de juistheid of de (gevolgen van) toepassing. Iedere eigenaar van een Border Terriër is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van juiste en volledige informatie en mag zich nooit uitsluitend baseren op deze website. De informatie op de website vervangt nooit het professionele advies van de dierenarts, hondentrainer of voedingsdeskundige. De inhoud is bestemd voor particulier gebruik.

De website kan slechts worden geraadpleegd indien deze online beschikbaar is. Voor het eventueel niet beschikbaar zijn, is de uitgever niet aansprakelijk. De website wordt regelmatig bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is. De laatst bijgewerkte versie kan nieuwe maar ook verwijderde informatie omvatten. Verwijzingen of weblinks op de pagina’s, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de uitgever van de website. De website kan op ieder moment en zonder aankondiging beëindigd worden.

De gebruiker vrijwaart de uitgever van de website van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, in welke vorm dan ook, inclusief de kosten voor rechtsbijstand.